top of page

Zemlja lijepih osmjeha i rajskih plaža! A land of beautiful smiles and paradise beaches! Thailand


Phi Phi Island

Osoba ste koja obožava čitati ili (još bolje) doživjeti drugačiji način života, probati nova jela, slušati o drugim religijama, iskusiti nešto nesvakidašnje itd.... u tom slučaju, morate "pregrmjeti" 13 sati leta i sletjeti na Tajland jer ova zemlja će vam ponuditi sve to i još puno više!!

Mnogi Hrvati imaju predrasude o ovoj (i ne samo ovoj) zemlji. Kada sam rekla da idem na Tajland najčešće sam dobila; "što ću tamo", "to je skupo", "netko će me ukrasti za organe", "moram se cijepiti jer ima puno boleština"....itd, te osobe jedva da su otišle i do naše obale. Naravno ima i onih koji kažu da su posjetili Tajland već nekoliko puta i da će mi biti predobro.

Vrlo bitno za naglasiti je sljedeće; Tajland je puno razvijeniji u nekim stvarima od Hrvatske pa tako i u turizmu. Prije 2000. godine Tajland zaista je bio nerazvijen za naše pojmove i poprilično jeftin ali zadnjih 20. godina zemlja je doslovno procvjetala, ima jednu od najvećih stopa gospodarskog rasta na svijetu, sedmu najnižu stopu nezaposlenosti i samo 10% stanovništva živi ispod granice siromaštva dok je u Hrvatskoj taj postotak na 26!


Naše turističke agencije prepune su aranžmana za Tajland pa ako više volite da drugi organiziraju put za vas onda toplo preporučujem. Mi smo se odlučile za vlastiti aranžman jer smo htjele tjedan dana provesti na yoga retreat-u baš u ovoj tropskoj zemlji, a ostale smo i tri dana duže kako bi posjetile Phi Phi otoke gdje smo se samo sunčale i kupale. Pa krenimo redom;


InfoCard:

Zemlja: Tajland

Broj stanovnika: 69,04 milijuna

Religija: Budizam

Valuta: Tajlandski baht (50 bahta - 11 kuna)

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: 6 sati

Najbolje vrijeme za posjet: od 11. - 4. mjeseca


S obzirom na to da sam yoga instruktorica i vodim satove yoge ali i organiziram yoga retretove u Hrvatskoj skupa sa mojom prijateljicom, poslovnom suradnicom i suputnicom na ovom putovanju Majom, htjele smo otići na yoga retreat gdje će za promjenu NAS netko maziti i paziti, dok opet nikako ne želimo izostaviti niti avanturistički i istraživački dio puta. Čitajući mnoge ponude ova nam je zapela za oko i iako smo mogle proći i puno jeftinije nismo htjele ništa drugo jer je program nudio i više nego smo mogle zamisliti. Jednom riječju program je brutalan!!


 

Are you a person who loves to read or (even better) experience a different way of life, try new dishes, listen about other religions, experience something unusual, etc....? In this case, you need to 'overtake' the 13-hour flight and land in Thailand because this country will offer you all that and much more!!

Many Croats have prejudices about this (and not just this) country. When I said I was going to Thailand people usually commented something like 'what am I going to do there', 'it's expensive', 'someone's going to steal your organs', 'You have to get vaccinated because there's a lot of illness'.... etc., those people have barely made it to our shores. Of course, there are those who say they have visited Thailand several times already and that I will have an amazing time there.

The following is very important to emphasize; Thailand is much more developed in some aspects than Croatia and also in tourism. Prior to 2000, Thailand has indeed been underdeveloped for our terms and quite cheap but in the last 20. years the country has literally flourished, has one of the highest rates of economic growth in the world, the seventh lowest unemployment rate and only 10% of the population lives below the poverty line, while in Croatia this percentage is at 26!


Our tourist agencies are overcrowded with arrangements for Thailand so if you prefer that others organize a path for you then I highly recommend it. We decided for our own arrangement because we wanted to spend a week at a yoga retreat right in this tropical country, and we stayed three days longer to visit the Phi Phi Islands where we just sunbathed and swam in the ocean. So, let's start in the order;


InfoCard:

Country: Thailand

Population: 69.04 million

Religion: Buddhism

Currency: Thai baht (50 baht - 11 kuna)

Time difference from Croatia: 6 hours

Best time to visit: from November - April

Since I am a yoga instructor and take yoga classes, I also organize yoga retreats in Croatia with my friend Maya, business associate and companion on this trip. We wanted to go to a yoga retreat where someone would pamper us for a change, but again we did not want to leave out the adventurous and exploratory part of the way. Browsing thorough many offers, one offer caught our eye and although we could find one that was much cheaper, we did not want anything other because the program offered more than we could have imagined.

In one word the program is - brutal!!

Sletjele smo na Phuket krajem 10. mjeseca 2019. Odradile smo birokratski dio ulaska u zemlju. Ispred aerodroma nas je čekao vozač koji nas je prevezao do našeg hotela udaljenog sat vremena. Naš prvi dojam je aspolutno ugodno iznenađenje. Izuzetno su organizirani i uljudni. Iako smo mi bile na vremenu oko 5 sati ujutro, umorne i smoždene od leta, a ovdje je već 10 sati, sparno i sunčano, gledajući kroz prozor kombija upijale smo sve što smo mogle vidjeti tijekom vožnje. Kombi je u jednom trenutku skrenuo s glavne ceste i popevši se uz, ne tako malu uzbrdicu, stigle smo u hotel. I ovdje su nas dočekali uljudno, sa osmjehom i osvježavajućim pićem dobrodošlice.

Na recepciji smo odradile check in i detaljnu prijavu na programe koje oni nude, te smo napokon ušle u sobu. Naša soba se nalazila na zadnjem katu sa pogledom na ocean, lijepa, čista, autentična, puna zanimljivih tajlandskih detalja sa lijepim kupatilom punim higijenskih potrepština. Nakon kratkog odmora i pokušaja što brže adaptacije otišle smo na naš prvi yoga sat. Učitelj je simpatični portorikanac koji nas i nije štedio. Tijelo nam je bilo zahvalno na satu yoge a sada je bilo i gladno. Veselile smo se poštenoj hrani da zaboravimo onu iz aviona. Na ulasku u restoran dočekali su nas opet lijepi i uljudni osmjesi. Hrana je ovdje fenomenalna!! Opcija za vegane i vegetarijance ima na pretek, fini svježe cijeđeni sokovi su fantastični a porcije obilne.


 

We landed in Phuket at the end of November 2019. We filled out the bureaucratic part of entering the country. There was a driver waiting outside the airport to drive us to our hotel an hour away. Our first impression was an absolute pleasant surprise. They are extremely organized and polite. Although we were still operating on our home time (around 5am), tired and crushed from the flight, here it was already passed 10 am, sultry and sunny, looking out the window of the van we absorbed everything we could see while driving. At one point, the van veered off the main road and climbed up a not-so-small hillside, and we arrived at the hotel. Here they greeted us politely, with a smile and a refreshing welcome drink. At the reception we checked in and filled out a detailed application for the programs they were offering, and we finally entered the room.

Our room was located on the top floor overlooking the ocean, beautiful, clean, authentic, full of interesting Thai details with a nice bathroom full of hygienic necessities.


After a brief recess and attempted rapid adaptation we went to our first yoga class. The teacher was a nice Puerto Rican who didn't spare us. Our bodies were grateful for the yoga class and now they (bodies) were hungry. We were looking forward to some decent food to forget the one we ate on the plane. At the entrance we were greeted again by beautiful and polite smiles. The food here was awesome!! The option for vegans and vegetarians were plenty to spare, the fine freshly squeezed juices were fantastic, and the portions were plentiful.Poslije večere otišle smo na prvu masažu u masažnom studiu dolje u gradu. Naš hotelski vozač nas je odvezao ali i pokupio kada smo bile gotove. Masaža je bila točno ono što nam je trebalo jer odraditi više od 13 sati leta u ekonomskom sjedalu i nije najugodnije iskustvo. Tajlađanke stvarno znaju svoj posao. Iako neke od njih rade više od 12 sati na dan, dočekale su nas sa osmjehom, ugodno nas smjestile i ponudile pićem. Nakon sat i pol vremena masaže jedino što nam je falio je krevet i duboki san.


Naš program je poprilično natrpan i da znam, same smo to tražile ipak htjele smo iskusiti što više možemo u što kraćem vremenu. Naravno, stigao nas je umor u svako smislu te riječi tamo negdje šesti, sedmi dan, ali isplatilo se.


Dan 2


Nakon jutarnje yoge i doručka imale smo cjelodnevni izlet po Phuketu ali i šire. Odvezli su nas u nacionalni park gdje smo šetale po džungli, doslovno. Sparina i vlaga su poprilično naporne a osim toga brinula sam se hoću li vidjeti zmije. Naša fantastična voditeljica Nim nas je uvjerila rekavši da je kraj kišne sezone i da zmije još nisu izašle iz svojih skrovišta. Čuvši ovo totalno smo se opustile. Naša grupa se sastojala od ljudi iz cijelog svijeta, brzo smo se sprijateljili i uživali. Najbolji dio staze je vodopad u kojem smo svi našli osvježenje od velike sparine. 

After dinner, we went for our first massage at a massage studio down town. Our hotel driver drove us and picked us up when we were done. The massage was exactly what we needed because 13+ hours of flight time in economy seat is not the most enjoyable experience. They really know how to do their jobs. Although some of them work more than 12 hours a day, they greeted us with a smile, placed us comfortably and offered us a drink. After an hour and a half massage, the only thing we lacked was a bed and some deep sleep.

Our program was quite overfilled with activities and I know, we had it coming, but we still wanted to experience as much as possible in this short time we had here. Of course, on the sixth, seventh day we got tired in every sense of the word, but it paid off.


Day 2


After morning yoga and breakfast, we had a full day trip around Phuket and beyond. They took us to a national park where we walked in the jungle, literally. The sparring and the humidity are quite tiring and besides, I was worried about seeing snakes. Our fantastic tour guide Nim convinced us by saying it was the end of the rainy season and that the snakes had not come out of their hiding places yet. Hearing this, we totally relaxed. Our group consisted of people from all over the world, we quickly became friends and enjoyed it. The best part of the trail is the waterfall where we all found refreshment from the large sparse.


Nakon trekkinga po džungli otišli smo na kajaking. Rijeka je bila u svom vrlo niskom vodostaju pa smo morali više puta izlaziti iz kajaka i odvući ga u dublju vodu. U svakom slučaju zabavno iskustvo. Iza kajaka uslijedio je po meni najbolji dio; resort i spa sa vrućim i hladnim bazenom. Vrući bazen ima oko 50-60 stupnjeva, preporučuje se da se u njemu boravi barem 5 min slijedi hladni bazen oko 10 stupnjeva i preporučuje se ostanak u njemu oko 1 min i tako ponoviti barem 3 puta.

Ulazak u vrući bazen mi se činio kao nemogućom misijom ali malo po malo uspjeli smo svi. Za ovaj resort je malo reći da je divan, osim ova dva bazena ima i veliki bazen s vodom ugodne temperature, cijeli kompleks se nalazi na plaži a vrt je uređen fenomenalno prepun tropskog cvijeća i drveća ali i divnih detalja poput drvenih slonova, lijepih stazica, tobogana i bara gdje možeš piti svoje piće iz bazena. Kupajući se u vrućem bazenu počela nam je padati kiša. Bitno je za naglasiti da ovdje kiša nije kao kod nas gdje odmah sve rashladi. Vani je vruće, sparno i puno vlage pa se preko dana kondenzira voda i često predvečer pada kiša koja je topla i samo malo osvježavajuća. Sada mi je jasno zašto njima kiša uopće ne smeta jer nije niti nama, već dapače, bilo je izuzetno zabavno i nezaboravno iskustvo.


 

After trekking in the jungle, we went kayaking. The river had a very low water level, so we had to get out of the kayak several times and drag it into deeper water. Anyway, it was a fun experience.

After the kayak came the best part; A resort and a spa with a hot and cold pool. The hot pool is about 50-60 degrees, it is recommended to stay in it for at least 5 min followed by a cold pool about 10 degrees stay in it for about 1 min and thus repeat at least 3 times.

Getting into the hot pool seemed like an impossible mission, but little by little we all made it. It's little to say that this resort is wonderful, besides these two pools there was a large pool of mild temperature, the entire complex is located on the beach and the garden is decorated phenomenally, full of tropical flowers and trees, and wonderful details like wooden elephants, nice pathways, waterslides and a bar located in the pool.

While we were swimming in the hot pool, it started to rain. It is important to emphasize that the rain here is not like back home where everything immediately cools down. Here is hot, steamy and a lot of moisture outside, so the water condenses during the day and it often rains in the evening, but the rain is warm and a little bit refreshing. Now I understand why the rain doesn't bother them at all because it didn't bother us either, quite the contrary, it was extremely fun and unforgettable experience.

Dan 3


Ovom danu smo se veselile još tjednima prije nego smo došle na Tajland. Naime, čekao nas je cjelodnevni izlet u skloništu slonova. Za 1500 tajlandskih bahta što je cca 330 kn dobile smo sljedeće; Vozač s kombijem nas je čekao ispred našeg hotela u dogovoreno vrijeme. Pokupili smo još dvije žene iz drugog hotela. S osmjehom vozač nam kaže "1 sat" (vožnje). Došavši u veliki ured skloništa dočekale su nas simpatične radnice koje su nas uputile na recepciju, tamo smo dobile svoj broj i lijepo su nas otpratili u sobu za čekanje s klimom i WiFi-jem, već nakon 5 min naš auto je došao. Ovo nije klasični auto gdje stane 5 ljudi već prilagođeni teretni auto u kojem su namjestili klupe za sjedenje te ceradu za hlad ali i kišu. Ukrcale smo se s još nekim ljudima i uputili se prema skloništu. Tek tada smo shvatile da je sklonište uvučeno od ceste i smješteno u šumi/džungli.

Vozili su nas dobrih 15-20 min po makadamu kada smo napokon ušle u sklonište. Izgleda još i bolje nego na slikama. Tako je lijepo uređen, izgrađen da je to teško opisati. Izašavši iz auta otpratili su nas do prostorije gdje smo se preobuli. Dobile smo čiste čarape i čizme te su nam pokazali rukom da se lijepo smjestimo u velikoj prostoriji gdje se okupljaju gosti, održava prezentacija, služi hrana i piće. Sve prostorije su na otvorenom, savršeno ukomponirane s prirodom, prepune cvijeća i detalja, nadstrešnice su napravljene od drveta i bambusa. U kojem god smijeru da pogledaš vidiš sklonište i slonove.

Ponudili su nas sokom, vodom, kavom i voćem ali i hladnim ručnicima. Kada smo se svi okupili počela je prezentacija s engleskim titlom. Film je trajao oko 10-tak min u kojem objašnjava stvarno stanje ophođenja sa slonovima, te koji je cilj ovog skloništa i način na koji rade. Film je i više nego emotivan iako sam već i prije znala kako se ophode sa slonovima, kako ih neki ljudi iskorištavaju za industriju i turizam, na koji ih način muče, tuku, izgladnjuju a to zovu dresurom, nakon ovog filma opet sam se iznenadila ljudskoj gluposti.


Cilj ovog skloništa je otkupljivanje izmučenih slonova, liječenje istih, hranjenje izgladnjelih i opĆenito pružanje njege ali i uvjeta života što je više moguće sličnim s prirodnim, slobodnim životom. Trenutno imaju 9 slonica u skloništu, svaki slon ima svog čuvara. Neki slonovi se boje ljudi jer su ih toliko mučili da su postali nepovjerljivi, neki su jako ozlijeđeni a neki su izuzetno pristupačni i uživaju u svom novom životu. Podijelili su nas u 4 grupe po bojama, svaka grupa je dobila svog vodiČa i krenuli smo u obilazak. Prva stanica je bila hranjenje slonova. Slonovi obožavaju banane, bambuse, lubenice, krastavce....neki od ovih su teški i preko 4 tone a jedu sirovo voće i povrće. Slon se nalazi preko ograde i ovo je jedini put kada mu se možemo približiti i dotaknuti ih. InaČe, po uputama, ne smijemo im prići bliže od 6 m. 

Day 3


This day was the one we were looking forward to weeks before we came to Thailand. We had a full-day trip to the elephant shelter. For 1500 Thai baht which is approximately 330 kn we received the following; The driver with the van was waiting for us outside our hotel at the appointed time. We picked up two more women from another hotel. With a smile, the driver told us '1 hour' (driving). Arriving at the large shelter office we were greeted by a likeable worker who directed us to the reception, there we got our number and were welcomed to the waiting room with air conditioning and WiFi, and after about 5 minutes later our car arrived.

This is not a classic car for five people, but a custom cargo car with benches for sitting and tarpaulin for shade and rain. We boarded with some other people and headed for the shelter. Only then did we realize that the shelter was far off the road and housed in the woods/jungle.

We were driven for 15 or 20 minutes by a gravel road when we finally had arrived at the shelter. It looked even better than the pictures.

We got out of the car, they escorted us to the room where we had to chang. We got clean socks and boots and used gestures to show us a nice room to settle, where guests gather, give presentations, serve food and drink. All rooms were outdoors, perfectly blending with nature, full of flowers and details, canopies made of wood and bamboo. Whichever way you look, you see shelter and elephants.

They offered us juice, water, coffee and fruit, as well as cold towels. The film lasted about 10 minutes in which the actual state, the goal and the way they work in this shelter was explained. The film was more emotional than even though it could be. I've heard about how they treat elephants, how some people exploit them for industry and tourism, how they're tortured, beaten, starved to death, and they call it dressage, but after this film I was surprised by human stupidity.


The aim of this shelter is to redeem the tortured elephants, to treat them, to feed the starving and the general provision of care, but also to the conditions of life as similar as possible to natural, free life.

They currently have nine elephants in the shelter, each elephant has its own keeper. Some elephants are afraid of humans because they have been tortured so much that they have become distrustful, some are badly injured, and some are extremely approachable and enjoying their new life.

They divided us into four groups by color, each group got their own guide and we went on a tour. The first stop was feeding the elephants. Elephants adore bananas, bamboo, watermelons, cucumbers. some of these are heavy and weigh over 4 tons and eat raw fruits and vegetables.

The elephant is behind the fence, and this is the only time a person can get close to it and touch it. Otherwise, as instructed, you can't get any closer than 20 feet.VodiČ nas je proveo kroz cijelo sklonište. Upoznao nas je sa svih 9 slonica, čuli smo njihove priČe i kako su došle ovdje. Uglavnom se financiraju od ulaznica a u planu im je i sadnja vlastite hrane. Sklonište je poprilično veliko kroz kojeg prolazi mala rijeka, imaju i mala jezera u kojima se slonovi obožavaju kupati. Bio je lijep ali i užasno sparan i vruć dan, stvarno ne znam kako je ovdje ljeti. Napravili smo krug oko skloništa i opet se vratili u salu gdje nas je dočekao poprilično obilan vegetarijanski ručak ali i veliki izbor pića. U sklopu skloništa imaju i suvenirnicu gdje također sav novac odlazi u sklonište. Nismo baš štedjele i nakupovale smo puno toga.


Jako tužna informacija mi se urezala u um, naime, 1900. god na području Tajlanda živjelo je

100 000 slonova. Danas ih ima 8000 od kojih pola živi u divljini a pola se još uvijek izrabljuje za turizam ili industriju. Ovakvih lijepih skloništa ima sve više. Pazite jako dobro gdje ćete dati svoj novac. Jahanje slonova ili gledanje predstave s njima nije vrijedno ako znate da žive u lancima i da su mučeni. Posjetom ovih skloništa isto možete imati lijepu sliku sa slonom i dobiti lijep, iskren osmjeh od ove predivne životinje i pri tome znati da je novac otišao u dobre ruke.

Prijevoz nam je bio organiziran i za natrag do ureda a do hotela nas je vratio isti vozač.

Sad mi recite je li 330 kn puno za ovo sve?!


Prepune dojmova bilo je vrijeme za plažu.

Već sam spomenula našeg vozača u hotelu. U sklopu ponude imamo svaki dan od 9:00 ujutro do 23.00 navečer na raspolaganju prijevoz do grada ili plaže. Prilagođeni auto s prikolicom kreće svaki puni sat iz hotela, postoje 8 stanica na kojima stane. Ako želimo negdje ići u tablicu napišemo broj stanice na koju želimo izaći, vrijeme polaska, broj stanice na kojem vas vozač kupi i vrijeme dolaska. Kada su nam to prvi puta objasnili bile smo u takvom pozitivnom šoku. Mi uopće ne moramo brinuti o taxi-ima niti skupo plaćati njihove usluge. Ovo je tako genijalno organizirano da smo naprosto oduševljene. I tako smo nas dvije bez brige napisale broj stanice gdje želimo ići i za manje od 10 min bile smo na plaži.

Prvi pošteni susret s plažom je bio nevjerojatan. Izgleda ogromno i u potpunosti isto kao na slikama, imala je turiste ali hvala Bogu ne previše. Kupanje u oceanu je drugačije iskustvo nego kupanje u našem moru. Valovi su puno veći a ocean nevjerojatno topal. Čuvajte se sunca ovdje, za čas možete izgorjeti, kao što smo nas dvije malo izgorjele. Toliko smo se bacale po tom pijesku od sreće da smo zaboravile na jačinu sunca. 

The guide took us through the entire shelter. He introduced us to all nine elephants, we heard their stories and how they got here, they were mostly funded by tickets and they planned to plant their own food. The shelter is quite large, and through it a small river passes, there are small lakes where elephants adore bathing. It was a nice but also terribly sultry and hot day, I really don't know what it's like here in the summer.

We made a circle around the shelter and went back to the gathering room where we were greeted with a rather plentiful vegetarian lunch but also a large selection of drinks. As part of the shelter they also have a souvenir shop where all the money goes to the shelter. We didn't really save up and we've accumulated a lot of things.


A very sad information carved into my mind, In 1900. Thailand was the home of 100,000 elephants. Today there are only 8,000 of them living in the wild and half are still being exploited for tourism or industry. There's more and more of these beautiful shelters. Be careful where you give your money. Riding elephants or watching a show with them is not worth it if you know they live in chains and are tortured. By visiting these shelters, you can also take a beautiful picture with an elephant and get a beautiful, honest smile from this amazing animal and know that the money has gone into good hands. Our transport was also arranged to take us back to the office and from where we were returned to the hotel by the same driver.

Now tell me, is 330 kn a lot for all this?!

Full of impressions it was time for the beach.

I have already mentioned our driver at the hotel. As part of the offer we had available transportation to the city or beach every day from 9:00 in the morning to 23.00 in the evening. The customized car with the trailer leaves every full hour from the hotel, there are eight stations. If we want to go somewhere at the reception we would write down the number of the station we wanted to go to, the time of departure, the number of the station and exact time the driver should pick us up. When they first explained it to us we were in such a positive shock. We don't have to worry about taxis at all or pay dearly for their services. This is so brilliantly organized that we're just thrilled. So, the two of us wrote the station number where we wanted to go and in less than 10 minutes we were on the beach.

The first honest encounter with the beach was incredible. It looks huge and the same as in the pictures, it had tourists but thank God not too many. Swimming in the ocean is a different experience than swimming in our sea. The waves are much bigger, and the ocean is incredibly warm. Beware of the sun here, you can burn in no time, just like us, you can get sunburned. We were playing in that sand with so much happiness that we forgot about the intensity of the sun.
Dan 4


I ovaj dan je započeo jutarnjom yogom i obilnim i prefinim doručkom. Spremne smo na još jedan fantastičan izlet. Prva stanica je bio posjet budističkom hramu. Jednostavna i osamljena građevina s velikom salom za meditaciju, smještena na brdu u džungli. Kako smo došle dosta rano bile smo jedine gošće. Naša voditeljica nas je kratko uputila u život monaha te nas vodila kroz meditaciju. Lijepo smo se zahvalile i krenule dalje na naš izlet. Samo 5 minuta od hrama počinjala je staza prema džungli. Iako smo se već šetale kroz džunglu na sjeveru Phuketa ova je bila puno bliže nama i definitivno divljija. Ovdje nisu bile lijepe utabane staze i teren je bio poprilično izazovniji s puno uspona i strmih silaza. Vruć dan i sparina su nam samo otežavali šetnju. Naša mala grupa od 5 žena je bila fantastična. Sve smo preokrenule na zezanciju i ogromnu količinu smijeha. Vrijeme je proletjelo. Na kraju staze su nas dočekali s hladnim kokosom i svježim voćem. Bile smo presretne.


 

Day 4


And this day too began with a morning yoga and a rich and fine breakfast. We were ready for another fantastic trip. The first stop was a visit to a Buddhist temple. A simple and secluded building with a large meditation room, perched on a hill in the jungle. Since we got here quite early, we were the only guests. Our tour guide briefly referred us to the life of the monk and guided us through a meditation. We thanked her very much and moved on with our trip. Just five minutes from the temple, the trail to the jungle began.

Although we were already walking through the jungle in the north of Phuket, this one was much closer to us and definitely wilder. There were no nice beaten paths here and the terrain was quite challenging with a lot of climbs and steep descents. A hot day and humidity just made it harder for us to walk. Our little group of five women was fantastic. We turned it all over to banter and a huge amount of laughter, time flew by. At the end of the trail they greeted us with cold coconut and fresh fruit, we were overjoyed.
Sljedeća aktivnost na redu je zip-line. U Hrvatskoj smo bile na zip-line-u tako da smo znale što nas čeka, međutim, došavši tamo shvatile smo da ovo nije samo zip-line ovo je, kako smo ga mi nazvale, military camp. Fantastičan i ogroman park u velikoj šumi gdje su izgradili mostove, prepreke, razne i poprilično izazovne staze. Nakon kratke obuke i gledanja videa bile smo spremne ili smo to samo mislile da smo spremne. Ovdje možete provesti doslovno cijeli dan. Jako je zabavno ali i fizički teško. Već sam nekoliko puta rekla kako je vlaga velika i vruć dan a mi smo se još i vratile iz šetnjice po džungli mislim da smo sve bile doslovno mokre od znoja. Ako ste ovisnik o adrenalinu onda je ovo nezaobilazna stanica za vas. Izazovno, zabavno, adrenalinski što vam više treba.


 

The next activity was zip-line. In Croatia we had already tried a zip-line, so we knew what was in store for us, but when we got there we realized that this is not just a regular zip-line this is what we called a military camp. A fantastic and huge park in the great Forest where they built bridges, obstacles, various and quite challenging trails. After short training and watching the video we were ready, or so we thought.

Here you could spend literally all day, it was very fun but also physically exhausting. I've said a few times how hot the day was and coming back from the jungle I think had left us literally wet with sweat. If you're an adrenaline junkie, then this is an indispensable stop for you.

Challenging, fun, adrenaline as you need it.

Ni same ne znamo koliko smo sati provele u Xtreme adventure park-u ali smo znale da smo iscrpljene i gladne. Naša voditeljica i vozać su nas odveli u prekrasan restoran koji uzgaja svoju salatu i neke začine. Zaista impresivno izgleda ulazak u restoran jer prvo moramo proći kroz staklenik da bi ušle u restoran. Ne moram pretjerano naglašavati da je ručak bio i više nego ukusan. Uz prepričavanje naše današnje avanture, smijeh i zezanciju došlo je vrijeme za povratak u hotel.


Dan 5


Probudile smo se s upalom mišića. Taman kad misliš da si u formi i da možeš fizički puno povući ipak ispada da i nije baš tako. Definitivno osjećamo opći umor. Bez obzira na naše trenutno stanje otišle smo na jutarnju yogu koja nas je opustila i olakšala bolove. Nakon još jednog obilnog doručka krenule smo prema medicinskom centru na akupunkturu. Nikad nisam bila na akupunkturi i zaista sam se veselila novom iskustvu. Pogotovo jer sam čitala o njenim benefitima.

Ako ništa ne znate o akupunkturi evo kratko par informacija;

To je starokineska metoda liječenja s pomoću igala koje se zabadaju u točno određene točke na koži. Prvi pisani tragovi postoje iz 2800.g. prije nove ere u dolini Žute rijeke. Autor je knjige Huang -Di Nei - Jing koja se smatra najstarijim medicinskim djelom na svijetu. Tradicionalna kineska medicina smatra da životna energija Qi prolazi kroz tijelo preko 14 meridijana i 360 točaka. Ti putovi pomažu u regulaciji Yin i Yanga koje su dvije suprotne sile koje održavaju tijelo u ravnoteži. Smatra se da bolest nastaje zbog stagnacije ili blokade Qi te se akupunkturnim iglama uspostavlja normalan protok energije.


Došle smo u taj medicinski centar gdje su nas uputili u manju sobu sa 6 kreveta. Na jednom krevetu je ležala žena dok su doktor i medicinska sestra stajali pored nje i nježno i skoncentrirano ubadali male igle. Doktor nas nije niti pogledao samo je radio svoj posao a sestra nas je pozdravila samo kimnuvši glavom te rukom pokazala da legnemo na krevete. Nas 5 smo se pogledale, legle na krevet i čekale svoj red. Pogled na ženu čija su leđa bila puna iglica je probudio adrenalin u meni. Nemogu reći da se bojim igala al nije ni da sam veliki fan istih. Nakon 5 min doktor je završio s njom i ja sam bila sljedeća na redu. Samo me je pitao imam li nekih velikih bolova u tijelu, kada sam rekla da nemam, rekao je da se samo opustim i počeo je ubadati iglice; po vratu, ramenima, nekoliko po rukama i šakama a najviše uz kralježnicu i lumbalni dio.

Nemogu reći da je najbolje iskustvo u mom životu. Sam ubod iglice ne boli jako ali definitivno osjetiš laganu neugodnu bol po svuda. Probala sam se opustiti maksimalno moguće i vjerujte mi tih pola sata mi je trajalo jako dugo. Kada je ponovo došao skinuti iglice bila sam sretna. Još dobrih sat vremena nakon tretmana sam bila ošamućena, nisam baš mogla dobro objasniti svoje stanje a tako su komentirale i druge cure. Sve smo se složile da je ovo baš čudan osječaj. U nadi da su nam se meridijani barem malo balansirali otišle smo na plažu a kasnije na market u shopping. Dan smo završile najbolje moguće, masažom cijelog tijela. To je bila definitivno najbolja masaža u mom životu. Vrh.


 

We don't even know how many hours we had spent at Xtreme Adventure Park but we knew we were exhausted and hungry. Our tour guide and driver took us to a beautiful restaurant that grows its salad and spices. It was impressive to go into a restaurant because first we had to go through the greenhouse to get into the restaurant. I don't even have to mention that our lunch was even more delicious. With a retelling of our adventure today, laughter and banter, the time had come to return to the hotel.


Day 5


We woke up with our muscles sore. Just when you think you're in shape and you can physically pull it off it still turns out it's not exactly like that. We definitely felt general fatigue, but regardless of our current condition, we went for morning yoga that relaxed us and eased the pain. After another hearty breakfast, we headed to the medical center for acupuncture. I had never been to an acupuncture and I was really looking forward to a new experience. Especially since I'd read about it’s benefits.

If you don't know anything about acupuncture, here's a few information:

It is an ancient Chinese method of treatment using needles that stick to specific points on the skin. The first written traces exist from 2800 BC in the Yellow River Valley. The author of the book Huang -Di Nei - Jing, which is considered the oldest medical work in the world. Traditional Chinese medicine, considers that the life energy of Qi passes through the body over 14 meridians and 360 points. These pathways help regulate Yin and Yang, which are two opposing forces that keep the body in balance. The disease is thought to be created because of stagnation or blockage of Qi and the acupuncture pins establish normal energy flow.


We came to the medical center where they sent us to a smaller six-bed room. On one bed a woman was already laying while a doctor and a nurse stood next to her and gently and concentratedly stabbed her with small needles. The doctor didn't even look at us, he was just doing his job and the nurse greeted us just by nodding her head and showing us to lie on the beds. The five of us looked at each other, laid on the bed and waited for our turn. The sight of a woman whose back was full of needles woke up the adrenaline inside me. I can't say I'm afraid of needles, but it's not like I'm a big fan of it.


After five minutes, the doctor was done with her and I was next in line. He just asked me if I had any major pain in my body, when I said I didn't, he said to just relax, and he started stabbing me with needles; in the neck, shoulders, several in the arms and hands but mostly along the spine and lumbar part. I can't say it was the best experience of my life because a needle sting doesn't hurt very much but you definitely feel a slight unpleasant pain all over the place. I tried to relax as much as possible and believe me that half an hour lasted a very long time, when he came again to take off the needles I was happy.


For a good hour after the treatment I was stunned, I couldn't quite explain my condition and so couldn’t the other girls. We all agreed that this was a strange feeling. In the hope that our meridians had at least a little balance we went to the beach and later to the market for shopping. The day ended with the best possible full-body massage, it was the best massage of my life!Dan 6


Iako jučer nismo imale fizički težak dan svejedno nam se bilo teško dignuti iz kreveta. Nismo htjele propuštati naš program pa smo se nekako uspjele pojaviti na jutarnjoj yogi. I hvala Bogu da jesmo jer nas je energizirala i razbudila. Nakon doručka čekao nas je jedan odličan sat koji nikada nismo pošteno probale a uvijek smo htjele, radi se o ariel yogi ili lebdećoj yogi na svili. Instruktorica je bila simpatična tajlanđanka koja nam je i više nego dobro objasnila položaje, zahvate i male trikove. Ovo uopće nije lagano kako izgleda i već imam osjećaj da će me sutra ruke ubijati. Svejedno je ariel yoga izuzetno zabavna i naravno korisna za naše tijelo i produbljivanje yoga prakse. Bile smo ponosne jer smo nekoliko položaja savladale i imamo baš lijepe slike.


 

Day 6


Even though we didn't have a physically difficult day yesterday, it was still hard for us to get out of bed. We didn't want to miss our program, so we somehow made it to the morning yoga class. And thank God we did because yoga energized and excited us.

After breakfast, we had a great class that we always wanted to try out, it was ariel yoga or floating yoga on silk. The instructor was a likeable Thai woman who explained positions, procedures and small tricks. This wasn’t as easy as it looked at all and I already had the feeling that tomorrow my hands are going to kill me, yet ariel yoga was extremely fun and of course useful for our body and deepening yoga practice. We were proud because we've mastered a few positions and we've got some really nice pictures.Uslijedila je još jedna avantura kojoj smo se jako veselile. Kada smo vidjele u programu da to nude nismo htjele propustiti priliku. Radi se o surfanju, ali ne o surfanju u oceanu naravno, već o surfanju u bazenu specijaliziranim baš za to. Surf house kako se zove mjesto, nalazi se baš na plaži i nemaju samo bazen za surfanje već i kafić i nešto za pojesti. Puštaju glasnu komercijalnu glazbu, poslužuju koktele i još možeš gledati ekipu kako se blamira na dasci. Danas je bio naš red za blamiranje ili da budem iskrena samo sam se ja blamirala, Maji nije išlo loše al meni bome je. Uopće nije lagano održavati ravnotežu na dasci i savladati surfersku tehniku i još sve to pred publikom koja se najviše zabavlja kada netko padne s daske, što sam im ja priuštila barem 10 puta. Izuzetno je zabavno, odlično za društva gdje možete uživati u svježim i hladnim koktelima a pri tome se nasmijati kao nikad u životu. Preporučujem. 

Another adventure followed, which we were very much looking forward to when we saw it in the program that we didn't want to miss the opportunity. It was surfing, but not surfing in the ocean, of course, but surfing in a pool specialized in just that. The surf house, as the place is called, is located right on the beach and not only a swimming pool for surfing, but also a café with something to eat.

They play loud commercial music, they serve cocktails, and you can still watch the crew embarrass themselves on the board. Today was our turn to be embarrassed or to be honest, I was just embarrassing myself, Maya wasn't doing too bad, but I sure was.


It's not easy to maintain a balance on the board at all and master the surfing technique and all that in front of the audience that's having the most fun when someone falls off the board, which I've done at least 10 times. It's extremely fun, great for outings where you can enjoy fresh and cold cocktails and smile like never before. Recommend it.
Dan 7


Napokon je došao dan kada nam je raspored najlakši ali i nažalost ovo nam je zadnji dan u ovom hotelu. Neću vas lagati, kao što sam već i rekla, vremenska razlika, velika vlaga, tropska klima i prenatrpan raspored nas je premorio. Da to sve moram proći ponovo definitivno bih i zaista se isplatilo. Kada putujete tako daleko želiš iskoristiti svaku minutu i trošiš zadnji atom energije ako treba. Stalno smo si govorile da ćemo spavati u avionu.


Kao i svaki dan do sada počele smo s jutarnjom yogom i bile smo presretne što je na rasporedu bila yin yoga. Poslije prefinog doručka odlučile smo dan provesti u hotelu opuštajući se pored bazenu, sunčati i kupati te uživati u svježe cijeđenim sokovima. Zanimljivo je da smo ovdje tjedan dana i tek sad smo se stigle baciti u bazen. Nije nam se isplatilo spuštati na plažu jer smo imale termin za reiki. Maja je bila u 12 a ja u 13 sati. Reiki je još jedna stvar koju ćemo ovdje napraviti prvi put. Da znam što mislite, toliko toga smo probale prvi put, iako su nam neke stvari dostupne kod kuće ipak tek na putovanjima imamo više volje i entuzijazma nešto probati ili napraviti. To je sigurno zbog te slobode i neopterećenosti koju osjećamo. Pa ako je tako onda treba iskoristiti što više.


 

Day 7


Finally came the day when our schedule was slower but unfortunately this was our last day at this hotel. I'm not going to lie to you, as I've said before, the weather difference, the high humidity, the tropical climate and the overcrowded schedule had overwhelmed us. If I had to go through it all again, I definitely would, and it's really worth it. When you travel so far you want to make the most of every minute and consume the last atom of energy if you have. We kept telling each other we were going to sleep on the plane.


Like every day so far, we started with the morning yoga and were overjoyed that yin yoga was on the schedule. After a nice breakfast, we decided to spend the day in the hotel relaxing by the pool, sunbathing, swimming and enjoying freshly squeezed juices. It was interesting that we had been here a week and we had only just found the time to throw ourselves in the pool. It wasn't worth it for us to go down to the beach because we had an appointment for a reiki. Maya was at 12:00 and I was at 13:00.

Reiki is another thing we had done there the first time. I know what you're thinking, we had tried so much the first time, even though some things are available to us at home yet only on our travels do we have more will and enthusiasm to try or do something. It's certainly because of that freedom and the ease we feel, so if that's the case then we should make the most of it.
Upoznata sam sa reikijem ali nisam nikad bila na tretmanu. Kada sam ovo vidjela u programu rekla sam si evo ti sad prilike i za to.

Ako ne znate ništa o reiki-ju evo par informacija:

Reiki je japanska riječ složena od dviju riječi - rei (univerzalna božanska energija) i ki (vlastita vitalna energija). Reiki je univerzalna vitalna energija koja ne poznaje ograničenja i na raspolaganju je svima. Dr. Mikao Usui osnivač je reikija kao prirodnog načina iscjeljivanja samih sebe i drugih. Kad otvorite kanal za primanje životne energije, ostaje vam cijeli život. Reiki nije religija, ideologija ni uvjetovani način života. To je prirodan, nenaporan način provođenja univerzalne životne energije koja uspostavlja energetsku ravnotežu tijela i tako potpomaže klasične oblike liječenja te djeluje preventivno kao metoda očuvanja zdravlja. Metoda primanja reikija vrlo je jednostavna. Osoba koja želi primiti tretman jednostavno se smjesti u udoban položaj, bilo ležeći ili sjedeći. Reiki je baziran na polaganju ruku na određene dijelove tijela. Svaki dio tretiramo nekoliko minuta. Kompletan tretman traje oko sat vremena, a osoba može osjetiti kako joj tijelo vibrira ili može osjetiti toplinu na dijelovima tijela koji se tretiraju.


Kada sam napokon ja došla na red dočekala me prelijepa žena 50-tak godina s osmjehom od uha do uha. Pitala me nekoliko pitanja poput od kuda sam, kako mi se ovdje sviđa i slično. Ušle smo u malu ali slatku, intimnu prostoriju gdje radi s klijentima. Sjela sam na krevet i ona me je kratko uputila kako će ovo sve izgledati. Legla sam i potpuno se opustila. Prvo je postavila nekoliko kristala oko mojeg cijelog tijela te je krenula s polaganjem ruku od glave pa se lagano spuštala do stopala. Tretman je ugodan i ja osobno nisam osjetila ništa posebno osim malo topline u nekim dijelovima tijela. Nakon sat vremena bilo je gotovo. Ona mi je prenijela sve informacije koje je dobila tijekom tretmana i to je to. Kratko smo još malo razgovarale i pozdravile se. Naravno da vam ovdje neću napisati što mi je rekla jer je to osobno ali ako vas imalo ovo privlači nađite reiki majstora u blizini i otiđite na tretman jer možete stvarno puno dobiti.


 

I was familiar with reiki, but I had never been to a treatment when I saw this in the program, so I thought I should do it.

If you don't know anything about reiki, here's a few information:

Reiki is a Japanese word complex of two words - rei (universal divine energy) and ki (your own vital energy). Reiki is a universal vital energy that does not know limitations and is available to all. Dr. Mikao Usui founder of Reiki as a natural way of healing itself and others. When you open a channel to receive life energy, you have a lifetime left. Reiki is not a religion, an ideology or a conditioned way of life. It is a natural, unconditional way of conducting universal life energy that establishes the energy balance of the body and thus supports classical forms of treatment and acts preventively as a method of preserving health. The method of receiving reiki is very simple, the person who wants to receive the treatment simply settles in a comfortable position, whether lying down or sitting. Reiki is based on laying hands on certain parts of the body, each part we treat for a few minutes. The complete treatment takes about an hour, and a person can feel her body vibrating or can feel the heat on the parts of the body that are being treated.


When I finally got my turn, I was greeted by a beautiful woman in her 50s with an ear-to-ear smile. She asked me a few questions like where I'm from, how I like it here and stuff like that. We entered a small but sweet, intimate room where he works with clients. I sat on the bed and she briefly told me what this was all going to look like. I lay down on the bed and I completely relaxed. First, she placed a few crystals around my entire body and started laying her hands on my head and slowly descended to my feet.

The treatment was pleasant and I personally had not felt anything special other than a little heat in some parts of the body. After an hour it was over. She passed on all the information she received during the treatment, and that's it. We talked a bit more and said goodbye. Of course, I'm not going to write you what she told me here because it's personal, but if you're attracted to this at all, find a reiki master nearby and go for treatment because you can get a lot.
Dan 8,9 i 10


Nismo mogle vjerovati da nam je tjedan ovako brzo proletio a u istom trenutku kao da je trajao cijelu vječnost. S laganom tugom pozdravile smo se s dragim ljudima i napustile hotel. Ispred hotela čekao nas je kombi koji nas je prevezao u trajektnu luku a tamo smo se ukrcale u svoj katamaran za Phi Phi otoke. Ako se ne želite pretjerano samostalno baviti kupovinom karat za vas će to napraviti hotel. Naime, oni su za nas bukirali prijevoznika do trajektne luke, povratnu kartu broda te još prijevoz za zračnu luku. Bile smo neopterećene i zaista nam je bilo fascinantno gledati način kako ovo jako dobro funkcionira kod njih.

Katamaranu je potrebno 2 sata od Phuketa da dođe do Phi Phi otoka. Na samom ulazu na otok smo platile cca 5 kn za održavanje čistoće otoka a odmah iza ulaza stajali su skiperi s natpisima hotela. Mi smo naše našeg vozača koji je ubacio naše kofere u autentičnu barku s definitivno autentičnim motorom i načinom vožnje, pričekali smo i ostale putnike te krenule prema našem resortu u koji se može doći jedino brodom. Kažu da se može doći i pješke preko brda ali da nema izgrađenog puta. Cesta u biti uopće nema na PhiPhi otoku.


 

Day 8,9,10


We couldn't believe our week flew so fast and at the same time it lasted forever. We felt a slight sadness that we had to say goodbye to our dear people and leave the hotel. Outside the hotel, there was a van that transported us to the ferry port, and from there we boarded our catamaran to the Phi Phi Islands. If you do not want to purchase the ticket yourself, the hotel will do it for you. Our hotel had booked us the carrier to the ferry port, the return ticket for the boat and transport to the airport. We were stunned, and it was really fascinating to watch the way this worked so well with them.

Catamaran takes 2 hours from Phuket to reach Phi Phi Island.At the entrance on the island we paid approximately 5 kn for maintaining the cleanliness of the island and just after the entrance stood the skippers with hotel signs. Our driver put our suitcases in an authentic boat with a definitely authentic engine and mode of driving, we waited for the other passengers and headed out to our resort which is reachable only by boat.They said you can go over the hill by foot but there's no road built. There's basically no road on PhiPhi Island.


Vozile smo se otprilike pola sata do našeg resorta. Pogled je govorio sve. Ovdje je tako nerealno lijepo da me uopće ne čudi što su Phi Phi otoci tako popularni. Pogled s mora na naš resort je divan. Bile smo pre uzbuđene što smo ovdje da je ona jutarnja tuga što je otišle iz prvog hotela totalno isparila. Resort se nalazi na plaži, mali bungalovi su se savršeno stopili s tropskom šumom i prelijepim cvijećem. Ako želite odmor u svakom smislu te rijeČi onda je ovo mjesto za vas. Osim kuĆica ovdje se nalazi restoran i mala trgovinica, imate plažu, pogled, topli ocean i finu hranu. To je to, u raju smo.


 

We drove about half an hour to our resort. The view said it all. It was so unrealistically beautiful that I'm not at all surprised that the Phi Phi Islands are so popular. The view from the sea to our resort is wonderful. We were too excited to be here that that morning grief we felt disappeared at the first glimpse of the hotel located on the beach, the small bungalows blended perfectly with tropical forest and beautiful flowers. If you want a vacation in every sense of the word, then this is the place for you. In addition to the houses there is a restaurant and a small shop, you have a beach, a view, a warm ocean and fine food. That was it, we were in heaven.
Ovdje ne samo da je otok lijep već su i domaćini i više nego susretljivi i dragi. Dočekane smo kao princeze sa piĆem dobrodošlice, osmjesima i svemu što je potrebno da se gost osjeća lijepo.

Naša kućica je bila malo u brdu zbog čega smo imale još ljepši pogled. Kako je sezona tek na početku nije bilo puno gostiju što je nama u potpunosti odgovaralo. Plaža je bila doslovno prazna, tu i tamo se netko kupa i sunča ali imale smo osjećaj da smo same.

Drugi dan smo si uplatile izlet do izuzetno popularne Maya plaže koja se nalazi na manjem otočiću Ko Phi Phi Leh. Mislim da već i ptice na granama znaju kako je ovdje sniman popularan film the Beach sa Leonardom DiCapriom iz 2000. koji je ove otoke i proslavio. Naš vozač nam je rekao da je u vrijeme prije izlaska filma ovdje bilo jako malo ljudi a poslije velika navala. Čak su se i partiji održavali na Maya plaži godinu dvije ali su to ukinuli. Smeće i buka koju su za sobom ostavljali turisti je bila nepodnošljiva pa 2018. godine zatvorili Maya plažu te se sad može prići na 100 m i to je to.


 

Here not only the island was beautiful, but the hosts were also more accommodating and dear. We were greeted as princesses with welcome drinks, smiles and everything it takes to make a guest feel beautiful.

Our cottage was a little up the hill, which resulted in us having an even nicer view. Since the season was only at the beginning there were not many guests which suited us completely. The beach was literally empty, someone was swimming and sunbathing here and there, but we had a feeling we were alone. The other day we paid for a trip to the extremely popular Maya beach located on the small islet of Ko Phi Phi Leh. I think the birds on the branches already know that the popular movie „The Beach“from 2000. was shot here, starring Leonardo DiCaprio. who made these islands famous.

Our boat driver told us that in the time before the movie came out there were very few people here and after it came out the big rush started.Even the parties were held at Maya beach for a year or two, but they banned them.The rubbish and noise left behind by tourists was unbearable, so in 2018. they closed the beach and can now be approached at 100 m and that's it.Otočić je jako mali, može ga se obići za pola sata. Mi smo stali na jednoj prekrasnoj lokaciji unutar otoka gdje smo se kupali i uživali u predivnom pogledu i tirkiznoj vodi. Malo kasnije smo stali u drugu uvalu gdje smo ronili s maskom. Pogled u tropsko podmorje je predivno. Lijepe ribice doslovno svih boja i oblika su plivale oko grebena i uopće se nisu obazirale na nas plivaće. Treća stanica je bila Maya plaža (slika gore) koju smo mogli vidjeti samo ovako izdaleka te četvrta stanica je bila plaža majmuna.

Na toj plaži doslovno žive majmuni, naravno ne samo na plaži jer se stijena puna drveća nadvila nad plažom što je savršeni dom za male majmune. Uspjela sam se slikati s jednim majmunom ali iskreno ne sviđa mi se što turisti imaju pristup ovoj plaži, smatram da ih se uznemiruje. Plaža je bila puna brodica i turista, ne mogu si ni zamisliti kako ovo izgleda u visokoj sezoni. Nadam se da će i ovu plažu zatvoriti kao i Maya plažu.


 

The island is very small, it can be visited in half an hour. We stopped in a beautiful location within the island where we swam and enjoyed the beautiful view and turquoise water. A little while later, we stopped at another bay where we were diving with a mask. The view of the tropical seabed is beautiful. Beautiful fish of literally all colors and shapes swam around the reef and did not pay any attention to us swimmers. The third stop was Maya beach (pictured above) which we could only see from afar and the fourth stop was the monkey beach.

On this beach there were literally live monkeys, of course not only on the beach because of a rock full of trees towered over the beach which is the perfect home for little monkeys. I've been able to take a picture with one monkey, but I honestly don't like the tourists having access to this beach, I find it disturbing. The beach was full of boats and tourists, I can't even imagine what this is like in the high season. I hope this beach will also be closed as Maya beach.
Ova tri dana su zaista bila kao u raju. Phi Phi otoci su jako popularni ali ako želite uživati u potpunosti onda vam preporučujem da dođete van visoke sezone. Mi smo shvatile da je to bio naš pun pogodak.

Kupanje i sunčanje te ispijanje svježe cijeđenih sokova u lijepom i mirnom resortu je savršen kraj naše avanture zvane Tajland. Divna zemlja koja ima puno toga za ponuditi.

Vidimo se opet.


 

These three days had really been like heaven. Phi Phi Islands are very popular but if you want to enjoy it fully then I recommend you come out of high season. We realized that our timing was perfect.

Swimming and sunbathing and sipping freshly squeezed juices in a beautiful and peaceful resort is the perfect end to our adventure called Thailand. It's a beautiful country with a lot to offer.

See you again.

Pratite me/Follow me:


Instagram; dijanadidisokcic

Facebook; Dijana Šokčić Personal Trainer

75 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page